Obchodní podmínky

Internetový prodej MojeBible.cz

 
Obchodní podmínky mezi provozovatelem Internetového obchodu MojeBible.cz a klientem.
 
Úvod

Internetový obchod MojeBible.cz
Hamri Plus s.r.o.
Polní 411
739 61  Třinec

IČ: 03599523
DIČ: CZ03599523


Internetový obchod MojeBible.cz, zastoupený společností Hamri Plus s.r.o., je obchodní značka MojeBible.cz. Internetový obchod MojeBible.cz je projekt, jehož cílem je poskytnout klientům pestrou nabídku výrobků zejména z duchovní oblasti. Ucelená nabídka umožňuje zvolit tu nabídku výrobků, která klientovi nejlépe vyhovuje.


Objednávka

Každý klient má možnost zaslat libovolný počet závazných objednávek výrobků, které jsou nabízeny v rámci projektu Internetový obchod MojeBible.cz. Vyplněním objednávkového formuláře se klient zavazuje převzít a následně uhradit zboží, která je předmětem objednávky.


Poptávka a nabídka

V případě speciální poptávky výrobků (např. při větším množství; použití výrobků pro neziskové účely (např. hromadné darování); v případech, kdy není možné dopředu stanovit cenu - např. u různé kombinace netypických výrobků, apod.) Vám doporučujeme zaslat nejprve poptávku (vše uveďte do poznámek), na základě které Vám bude stanovena cena námi nebo našim partnerem. Pokud Vám budou podmínky vyhovovat, dohodneme již individuálně další postup vyřízení objednávky.


Vyřízení objednávky

Přijatá objednávka bude vyřízena, po případném upřesnění a doplnění, zástupci Internetového obchodu MojeBible.cz nebo předána k vyřízení partnerům projektu, kteří uvedený prodej výrobku zajišťují.


Způsob doručení

Způsob doručení výrobku je s klientem dohodnut individuálně, neuvede-li v objednávce jinak. Ke způsobu doručení (např. u výrobků) se používají běžně dostupné možnosti - poštou, kurýrní službou, osobně, apod.

Způsob úhrady a platební podmínky

Úhrada výrobku probíhá na účet provozovatele Internetového obchodu MojeBible.cz pouze v případě, prodává-li výrobek provozovatel. Bude-li výrobek poskytnut partnerem projektu, bude úhrada provedena na základě dohody mezi klientem a partnerem.

Není-li stanoveno jinak (např. dohodou), jsou v platnosti standardní platební podmínky - úhrada hotově při převzetí, úhrada fakturou se splatností 8 dní, úhrada zálohovou fakturou, apod. Objednáním výrobku se klient zavazuje k úhradě bez zbytečných odkladů.

Pokud klient neuhradí výrobek ve stanovený termín, budou využívány všechny dostupné právní kroky v souladu s legislativou ČR.


Smluvní vztahy

Smluvní vztahy vznikají výhradně mezi klientem a provozovatelem Internetového obchodu MojeBible.cz v případě, poskytuje-li prodej výrobků provozovatel přímo. Bude-li výrobek poskytnut našim partnerem, vzniká smluvní vztah výhradně mezi klientem a partnerem.


Cena služby

Přijetí poptávky a vystavení nabídky k výrobku poskytuje Internetový obchod MojeBible.cz zcela bezplatně.


Reklamace

Reklamace přijímá provozovatel Internetovéo obchodu MojeBible.cz pouze v případě, byl-li výrobek poskytnut provozovatelem. V jiných případech se reklamace řídí podmínkami partnera projektu, který poskytl výrobek. Není-li stanoveno jinak, jsou v platnosti obecně závazné předpisy právního řádu České republiky.


Vyloučení odpovědnosti

Provozovatel Internetového obchodu MojeBible.cz si vyhrazuje právo na změnu podmínek (ceny, rozsahu, kvality, atd.) nabízených výrobků prezentovaných na MojeBible.cz. Závazná nabídka Internetovým obchodem MojeBible.cz zaslaná klientovi již bude obsahovat přesnou specifikaci.


Ostatní

Hlavním cílem Internetového obchoudu MojeBible.cz je klienta pohodlně "informovat o možnostech" a následně navrhnout možné řešení poptávky. Klient má možnost svobodné volby mezi nadídkami Internetového obchodu MojeBible.cz, partnerů projektu či jiných organizací. Je-li Vám cokoliv nejasné, neváhejte nás kdykoliv kontaktovat.

Page generated in 2.3822 seconds.
Redakční systém teal.cz naprogramoval Vítězslav Dostál